Anmäla våld / Våld i relationer

Våld i hemmet – vem drabbas?

Våld i hemmet är dessvärre ganska vanligt i Sverige och det kan ske i alla samhällsgrupper. Ett hem ska vara en plats som är trygg, säker och avkopplande att vara på, men tyvärr är inte detta fallet för många människor. Vad som orsakar våld i hemmet varierar, men det är vanligare att det förekommer i hem där det finns missbruk, psykisk ohälsa, fattigdom eller andra psykiskt påfrestande faktorer som påverkar det känslomässiga tillståndet. Trots att våldet kanske bara i rent fysisk mening påverkar en person i familjen påverkar det likväl de andra familjemedlemmarna.

Kvinnor och barn

Det är vanligast att det är de mest utsatta i familjen som drabbas av våld, trots att det givetvis finns undantag. Detta är kvinnor och barn. I dessa fall är det oftast män som är förövarna. Hustrumisshandel är dessvärre vanligt i hela världen och det är inte i alla länder som det tas på allvar. Det kommer nu till exempel bli lagligt med våld i hemmet i Ryssland, något som låter förskräckligt för den som är insatt i hur stor skada en våldsam hemmiljö kan göra. Både fysiskt för den som drabbas och psykiskt för både offret och vittnena som oftast är barn.

Psykiskt och fysiskt lidande

Att vara offer för våld i hemmet påverkar ens psyke mycket negativt. Trauma, stress, ångest, depression och sjukdomar såsom PTSD kan ses hos personer som har utsatts för våld. Även det fysiska våldet orsakar stora skador och tyvärr är det många offer som söker hjälp för dessa skador alltför sent. Att behöva uppsöka tandläkare till exempel om man har fått tänder utslagna kan vara mycket jobbigt ifall man är ett offer för våld, men det bör inte skjutas på. Det är mycket viktigt att man polisanmäler så tidigt som möjligt, både för sin egen skull och för eventuella barns skull.