Inlägg taggade med "Makt"

Att lämna en våldsam relation

Att lämna en våldsam relation

Det går att lämna en relation där våld förekommer även om du som är utsatt kan se det som omöjligt på grund olika skäl. Många gånger upplevs det som svårt för att det är så många olika känslor inblandade. Den som utsätter sin partner för våld, oavsett vilket uttryck det […]

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma. Våldet kan vara i form av rent fysiskt våld som knuffar, örfilar, sparkar och slag. Våldet kan också ta sig uttryck i olika former av sexuella, psykiska och materiella övergrepp samt hot – även […]

prologue