Anmäla våld / Våld i relationer

Dödligt våld

I Sverige dör varje år omkring 100 personer på grund av dödligt våld. En siffra som tycks vara konstant trots att det skett en befolkningsökning under den undersökta perioden avseende åren 1990-2010. Till dödligt våld räknas allt från regelrätta mord till dråp och misshandel med dödlig utgång. Då det handlar om dödligt våld begås detta ofta mellan personer som känner varandra eller åtminstone är bekanta med varandra. Så är det i drygt 70 procent av fallen.

 

Dödligt våld i bostaden
Dödligt våld omkring 70 procent av fallen utspelas i en bostad. Till bilden hör ofta missbruksproblematik, även psykiska problem ingår. På grund av att våldet utspelas i hemmets dolda vrå anses det i allmänhet svårt för utomstående att ingripa och förhindra de brottsliga gärningarna. Den missbrukande eller den med psykiska problem kan vara antingen ett offer för våldet eller själva förövaren. Ibland handlar det om både och.

Crime Scene Investigator

Crime Scene Investigator

 

På allmän plats
Omkring 20 procent av dödligt våld sker på allmän plats och då oftast mellan individer som inte är bekanta med varandra. Risken att råka ut för dödligt våld är därmed liten.

Den här typen av dödligt våld sker i regel mellan unga män. Ofta med alkohol och/eller andra droger i bilden.

 

Dödligt våld mot barn
Vid dödligt våld mot barn är det liksom i övriga fall i bostaden våldsverkaren står att finna.

i de flesta fallen är det en förälder som är gärningspersonen. Den förälder som är förövare tar sitt eget liv eller försöker ta sitt egna liv efter det att de tagit livet av sitt/sina barn.

 

Fängelse framför rättspsykiatrisk vård

I jämförelse med andra typer av brott så klaras handlingar i form av dödligt våld upp oftare.

Uppklarningsprocenten är hela 80 procent sedan år 1990. Relativt få förövare döms till rättspsykiatrisk vård. Andelen utdömda livstidsstraff har ökat.

För att kunna binda gärningspersonen till brottsplatsen krävs att kriminaltekniker och särskilda utredare äter sunt för optimal hälsa. Recept och inspiration till god och näringsrik mat hittar man idag lättast på internet.