Våld i relationer

Abused young woman being silenced by her abuserhttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pi/shoots/781140.jpg

Våld i hemmet – vem drabbas?

Våld i hemmet är dessvärre ganska vanligt i Sverige och det kan ske i alla samhällsgrupper. Ett hem ska vara en plats som är trygg, säker och avkopplande att vara på, men tyvärr är inte detta fallet för många människor. Vad som orsakar våld i hemmet varierar, men det är […]

Where is the love?

Våld och alkohol

Det finns inget tvivel om att våld och alkohol hör ihop. Forskning har visat att människor som är påverkade av alkohol oftare tar till våld i situationer som är präglade av stress och frustration. Människor som redan innan de dricker är våldsbenägna löper en större risk att ta till våld […]

Aga

Aga

“Nu ska lillan sova och vara sa snäll, annars kan handa att lillan far smäll”. Känner du igen den vaggvisan? Barnaga var en del av svensk kultur bara ett halvt sekel tillbaka i tiden, faktum är att det ansågs som en effektiv uppfostringsteknik. Tack och lov har tiderna ändrats och […]

hacker at work with graphic user interface around

Skyddad identitet

En person som löper risk för att utsättas för brott och redan fått allvarliga hot kan få skyddad identitet i Sverige. Det betyder att personen bland annat kan få fingerade personuppgifter, kvarskrivning och sekretessmarkering i offentliga register. Om du har utsatts för brott, blivit trakasserad eller förföljd eller fått hot […]

Bloody kitchen knife isolated on white

Dödligt våld

I Sverige dör varje år omkring 100 personer på grund av dödligt våld. En siffra som tycks vara konstant trots att det skett en befolkningsökning under den undersökta perioden avseende åren 1990-2010. Till dödligt våld räknas allt från regelrätta mord till dråp och misshandel med dödlig utgång. Då det handlar […]

Att upptäcka misshandel

Att upptäcka misshandel

En viktig institution för att upptäcka och stoppa misshandel i hemmet är vården. När kvinnor eller män som utsatts för våld i hemmet kontaktar vården (även om det inte är på grund av skador som uppkommit i samband med misshandeln) finns goda chanser att vårdpersonalen känner igen de tecken som […]

Kvinnojourer

Kvinnojourer

Kvinnor har historiskt sett varit mycket utsatta för våld av män i hemmet, särskilt innan kvinnan hade rätt att skilja sig och då mannen fortfarande var kvinnans förmyndare. De första verkliga reaktionerna mot våldet som kvinnor utsätts för i hemmen kom i slutet av 1970-talet, närmare bestämt 1978. Då startades […]

Hjälpnummer för våld i hemmet

Hjälpnummer för våld i hemmet

När det kommer till våld i hemmet kan du aldrig vidta tillräckligt många försiktighetsåtgärder. Att ha telefonnummer till hjälpjourer och akutinsatser är ett sätt att förbereda sig på det värsta. Om du skulle utsättas för våld hemma är det viktigt att du vet vart du ska vända dig. Genom att […]

Att lämna en våldsam relation

Att lämna en våldsam relation

Det går att lämna en relation där våld förekommer även om du som är utsatt kan se det som omöjligt på grund olika skäl. Många gånger upplevs det som svårt för att det är så många olika känslor inblandade. Den som utsätter sin partner för våld, oavsett vilket uttryck det […]

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma. Våldet kan vara i form av rent fysiskt våld som knuffar, örfilar, sparkar och slag. Våldet kan också ta sig uttryck i olika former av sexuella, psykiska och materiella övergrepp samt hot – även […]

prologue