Anmäla våld / Våld i relationer

Att upptäcka misshandel

En viktig institution för att upptäcka och stoppa misshandel i hemmet är vården. När kvinnor eller män som utsatts för våld i hemmet kontaktar vården (även om det inte är på grund av skador som uppkommit i samband med misshandeln) finns goda chanser att vårdpersonalen känner igen de tecken som tyder på att personen lider av misshandel.

De tecken som man som vårdpersonal ska vara uppmärksam på är om en patient kommer in med skador, och hans eller hennes förklaring till dem inte stämmer överens med skadorna. Upptäcker man detta första tecken kan man kontrollera om patienten tidigare har haft akuta sjukvårdsbesök. Något man också kan lägga märke till är om patienten kommer in flera gånger med diffusa besvär som inte blir bra. Ett annat tecken kan vara att patienten har väntat länge med att söka vård för sin skada, liksom att han eller hon har en överbeskyddande partner med sig som inte lämnar dem ensamma.eye-413734_640

Det man som vårdgivare kan göra om man misstänker att ens patient är utsatt för våld i hemmet är att ta kvinnan eller mannen åt sidan och tala med dem i enrum, utan partnern. Det är viktigt att de inte lämnas ensamma, utan att en vårdgivare är med personen hela tiden. Det viktigaste är sedan att fråga rakt på sak om personen har blivit slagen, eller om han eller hon har utsatts för våld. Studier av kvinnor visar att en direkt fråga om våldet kan lösgöra den spärr som hindrat dem från att prata om det. Om patienten öppnar upp och börjar prata om våldet, måste man lyssna och visa förståelse. Erbjud sedan alla former av hjälp som kan fås – övernattning på sjukhuset, kontakt mer kurator eller med en kvinno- eller mansjour. Även om patienten nekar till att ha blivit slagen måste man erbjuda hjälp.

Om du känner att du vill tala med en läkare för att du själv eller någon du känner utsätts för våld i hemmet, men du inte vågar ta dig till en vårdcentral, kan du använda dig av tjänsten som erbjuds av KRY. Då kan du nämligen tala med en läkare via ett videosamtal i din telefon eller dator, vilket kan genomföras var som helst. Under samtalet kan du få råd och motivation för att söka hjälp och ta dig ur förhållandet.