Våld i relationer

Att lämna en våldsam relation

Det går att lämna en relation där våld förekommer även om du som är utsatt kan se det som omöjligt på grund olika skäl. Många gånger upplevs det som svårt för att det är så många olika känslor inblandade.

Den som utsätter sin partner för våld, oavsett vilket uttryck det tar sig, brukar växla mellan att ge uttryck för psykiska kränkningar, utöva hot om fysiskt våld eller knuffa, örfila eller slå och för att i eftertankens kranka blekhet, ångerfullt ge värme och ömhet.

Nej, det handlar aldrig om kärlek från den våldsamme partnern – det handlar alltid om en vilja att ta makt och kontroll över den andra partnern. Inte att förglömma även makt och kontroll över de barn som finns i familjen. Det kan även inkludera de husdjur som lever med familjen.

 

Skapa drivkrafter och finn motiv att lämna
Kom ihåg att det är du, bara du, som har rätten att bestämma över ditt liv och hur du ska leva det. Du bestämmer över din tid och din kropp så länge du inte skadar någon annan. Ingen har rätt att kränka eller kontrollera dig, inte heller att utöva hot om våld eller ge uttryck för våld.

En relation ska alltid bygga på ömsesidig respekt och generositet med sin tid och kärlek, man vill varandra väl helt enkelt.

Våldet är alltid ett sätt att utöva makt. Den partner som utövar våld begränsar medvetet den utsatta. Vederbörande vet precis vad den gör. Våldsutövaren vill få dig att göra och bete dig som vederbörande vill på vilken plats vederbörande vill. Därmed handlar det om en rationell och planlagd våldshandling, som utövaren kontrollerar själv.

Sist men inte minst, det är traumatiserande för barn som lever i hem där den ene föräldern är våldsam mot den andre. Barn tar alltid skada av att leva i en våldsam miljö. De är som parabolantenner och tar in det som händer även om föräldrarna ofta har svårt att inse det.

Den som har barn och lever i en våldsam relation måste allvarligt överväga att söka hjälp. Gör det för din och barnens skull. Det är helt omöjligt att älska, att överösa en våldsman med kärlek, så att denne slutar med sitt beteende.

 

Terapi kan hjälpa
Terapi kan hjälpa dig som utsatt. Du får kraft att stå upp för dig själv och att lämna den som slår. Plastikkirurgen.com kan via plastikkirurgi avhjälpa permanenta fysiska defekter som uppstått till följd av skador från våld.

Våldsutövaren kan eventuellt få hjälp av terapi om förövaren själv har för avsikt att stoppa sitt behov av att utöva makt och kontroll över andra.

Utövaren av våld kan förhoppningsvis lära sig lösa konflikter på ett annat sätt. Risken är sannolikt stor för att våldsutövaren återfaller i det gamla våldsbeteendet tillsammans med den partner som varit utsatt av denne.

 

Den som har blivit utsatt har rätt till stöd att gå vidare i livet. Kanhända med målet att finna en ny kärleksfull relation där ömsesidig respekt förekommer.