Anmäla våld / Våld i relationer

Aga

“Nu ska lillan sova och vara sa snäll, annars kan handa att lillan far smäll”. Känner du igen den vaggvisan? Barnaga var en del av svensk kultur bara ett halvt sekel tillbaka i tiden, faktum är att det ansågs som en effektiv uppfostringsteknik. Tack och lov har tiderna ändrats och barnaga är sedan 1979 förbjudet i hemmet, som första land i världen att instifta lag på detta. Även om Sverige har kommit långt i frågan så visar en studie från FN att 80% av världens alla barn utsatts för aga i hemmet idag. Detta ar inte en familjefråga -utan en samhällsfråga och det är viktigt att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man anar att ett barn far illa i hemmet.